Zakup niezbędnej infrastruktury do Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu”. Część nr 1 – dostawa i montaż klimatyzacji, część nr 2 – dostawa i montaż oświetlenia.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-792c8668-35c3-11ee-9aa3-96d3b4440790