Finanse

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego działa jako samorządowa instytucja artystyczna, posiadającą osobowość prawną.

Instytucja realizuje program, przyjęty przez jednostki samorządu terytorialnego, objęty mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

Gospodaruje samodzielnie przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.

Podstawą gospodarki finansowej orkiestry jest plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Plan działania instytucji kultury zawiera: plan przychodów, kosztów oraz wydatków.

Przychodami instytucji są wpływy z prowadzonej działalności, dotacje z budżetu oraz środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.