Dane adresowe

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym na którym udostępnia się informację publiczną.

Nazwa podmiotu:
Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

Adres podmiotu:
22-400 Zamość ul. Partyzantów 2. Skrytka pocztowa 74

NIP: 922-10-71-428. REGON: 000811833

Konto nr: 09 1020 5356 0000 1902 0046 3927

Telefon: 84 638-48-33
Fax: 84 638-48-33
Adres e-mail: ork.symfoniczna@namyslowiacy.pl
Adres URL: www.namyslowiacy.pl


Redaktorem Biuletynu Informacji Publicznej jest:
Patryk Krawczyk

E-mail kontaktowy:
patryk.krawczyk@namyslowiacy.pl