Osoby

TADEUSZ WICHEREK – Dyrektor Orkiestry, tel.: 606 121 998,
e-mail: dyrekcja@namyslowiacy.pl

MAGDALENA OLSZEWSKA – Zastępca Dyrektora Orkiestry, tel.: 606 121 849
e-mail: zastepcadyrektora@namyslowiacy.pl

MARTA JASIŃSKA – p.o. Główna Księgowa, tel.: 84 638 48 33
e-mail: ksiegowosc@namyslowiacy.pl

ORGANIZACJA KONCERTÓW – IMPRESARIAT. Tel. 84 638 48 33 wew. 8.
Fax 84 638 48 33, e-mail: impresariat@namyslowiacy.pl

Marcin Skowroński – Organizator Pracy Artystycznej, tel.: 508 940 084