Informacje nieudostepnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniania na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.