Pomoc

Biuletyn Informacji Publicznej to urządowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest moźliwy poprzez stronę główną Biuletynu posiadającą adres URL – www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu. Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych. Strona główna Biuletynu redaguje się w sposób umoźliwiający modyfikacje menu podmiotowego i przedmiotowego, a takźe uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn. Podmioty zobowiązane do publikowania informacji, przekazując ministrowi włałciwemu do spraw administracji publicznej informacje o adresie URL utworzonej przez siebie podmiotowej strony Biuletynu, o nazwie podmiotu oraz o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu. Podmioty te powiadamiają ministra włałciwego do spraw administracji publicznej o zmianach w treści informacji, które przekazali w celu zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu oraz o likwidacji podmiotu.