Informacje ogólne

ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO jest kontynuatorką Włościańskiej Orkiestry Karola Namysłowskiego, najstarszej w kraju orkiestry symfonicznej (o 20 lat starsza od Filharmonii Narodowej).

Założona 4 listopada 1881 roku przez Karola Namysłowskiego początkowo składała się wyłącznie z włościan, wykształconych przez jej założyciela.
Do roku 1939 była finansowana przez rodzinę Namysłowskich.
Po II Wojnie Światowej mecenat nad Orkiestrą zaczęło przejmować Państwo

Dzisiaj Orkiestrę tworzą zawodowi muzycy w większości absolwenci wyższych uczelni muzycznych. Zmienił się status zawodowy i społeczny członków orkiestry, ale nie zmienił się jej symfoniczny charakter.

Od marca 2007 roku Dyrektorem Orkiestry jest TADEUSZ WICHEREK

Przez lata aktywnej działalności, promującej narodowa kulturę, głęboko zaznaczyła ona swoją obecność w pejzażu kulturalnym kraju, a także poza jego granicami. Koncertowała m. in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Austrii, Francji, Bułgarii, Rumunii, Rosji, Czechach, na Białorusi i Ukrainie oraz w wielu miastach kraju, w najbardziej prestiżowych salach koncertowych m. in. w: Filharmonii Narodowej, Sali Kongresowej PKiN, Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Sali Polskiej Filharmonii Bałtyckiej .

Obecnie Orkiestra działa jako samorządowa instytucja artystyczna wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Zamość pod numerem RIK 10/99.

28 stycznia 2008 roku, uchwałą Nr XVI/129/08 Rady Miejskiej w Zamościu nadano orkiestrze nową nazwę: “ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO W ZAMOŚCIU”

Oficjalna witryna Orkiestry:namyslowiacy.pl