Autor: Krzysztof Adamczuk

UCHWAŁA

UCHWAŁA

UCHWAŁA NR XXXIX/587/2021RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)...